Vedligehold af aluminiumbåd

Vedligehold og service af aluminiumsbåde - de bedste tips og rådOpsummering:

  1. Anvend kun rustfrie (syrefaste/ A4) skruer, bolter og beslag i en aluminiumsbåd. Undgå i størst mulig grad udstyr og deler af fx kobber, jern osv. Hvis det ikke kan undgåes, så minimer direkte kontakt med aluminiumet (læg fx anker og kæde i en plastkasse).
  2. Rengør båden regelmæssigt
  3. Tjek anoden regelmæssigt, mindst 2-3 gange om året. Udskift med en ny, hvis den er ved at være tæret op (dvs mindre end 50% tilbage)
  4. Skal båden ligge i saltvand i længere tid, så bør den være bundmalet. Anvend kun bundmaling, der er beregnet til aluminiumsbåde.Vask og rengøring af alubåd

Rengør båden indvendig med ferskvand og anvend kun plejeprodukter beregnet på aluminiumsbåde. Brug gerne et universal rengøringsmiddel, men ikke løsemiddelbaserede produkter, medmindre de er designet specifikt til aluminium. Tjek at rengøringsmidlet er egnet til materialerne i båden. Fjern spild af brændstof og kemikalier straks fra alle overflader. Bemærk - ridser, oxidering og genstridige pletter kan fjernes mekanisk med et finkornet slibemiddel. Det er dog ikke nødvendigt at fjerne oxidation fra aluminiummet, da dette fungerer som en naturlig beskyttelse for metallet.


Optagning

Den nemmeste måde at fjerne alger, rur og tilgroning på, er at vaske skroget umiddelbart efter båden er taget op af vandet. Spul gerne skroget ud- og indvendigt med en højtryksspuler. Desto længer tid det går inden man får spulet bunden ren, desto sværere bliver det at få skidtet af. 

Vinteropbevaring og vedligeholdelse:

Båden bør vaskes og rengøres inden den bliver stillet væk for vinteren. Følg proceduren beskrevet i punktet om «Vask og rengøring».

OBS - husk at fjerne hynder, værktøj, anker og andet udstyr, der kan give problemer med skimmelsvamp eller korrosion/ tæring. 


Elektriske instrumenter er bedst beskyttet mod korrosion og tyveri, hvis de opbevares indendørs på et tørt sted om vinteren. Opbevar batteriet på et tørt, varmt sted og oplad det mindst to gange i vinterhalvåret. Spray gerne stik og komponenter i motor og det elektriske system med et beskyttelsesmiddel som fx CRC6-66. 


Kontroller, at skroget ikke har nogen ydre skader.


Dæk båden til, så der ikke kommer sne i den. Husk at sørge for tilstrækkelig ventilation. Presenningen og de tilhørende reb og elastikker bør ikke komme i direkte kontakt med ​​bådens overflader, da de kan forårsage slitageskader pga vind og vejr.


Hvis båden står på land udendørs, så skal agterenden være lidt lavere end stævnen, og drænhullerne skal være åbne, så vandet kan drænes væk. OBS - båden må ikke så stejlt, at vandet ikke løbe nedad agterbenken. I så fald vil vand kunne løbe ind gennem lugen til agterbenken.


Anode

Tjek at offeranoden på agterstævnen ikke er tæret. Hvis den er ved at være "spist op", så tyder det på at den virker som den skal. Udskift den med en ny aluanode beregnet på aluminiumsbåde.


Før søsætning:

Kontroller, at alt elektrisk udstyr fungerer. Fjern eventuel ir fra sikringer og kabelstik. Tjek slanger og forbindelser, og reparer eventuelle utætheder. Medbring alt nødvendigt sikkerhedsudstyr om bord.


Bundmaling - Antifouling:

Begroning på skroget giver større modstand gennem vandet og dermed lavere fart og højere brændstofforbrug. Det anbefales derfor at påføre bundmaling på skroget.

Hvis bundmalingen er løsnet og man kan se bart aluminium, så pletmal gerne 1-2 strøg med epoxyprimer, der er beregnet til aluminiumsskrog. Når primer og bundmaling er intakt, så anbefaler vi 1-2 lag med selvpolerende bundmaling som fx Hempel ALU SAFE eller Jotun Aqualine. Påfør bundmaling på alle dele af skroget, der er under vand. OBS - påfør ikke bundmaling på anoder, og anvend aldrig produkter, der indeholder kobber.


Links:
Hempel bådmaling: www.hempelyacht.dk
Jotun bådmaling: www.jotun.com